V-Alert

V-Alert er en vibrasjonsalarm

V-Alert er en vibrasjonsalarm og en avansert innbrudds detektor som kan brukes i mange utemiljøer slik som gjerder, vegger, tak, master og stiger.

Hver sensor kan individuelt justeres slik at den tar hensyn til vibrasjoner i sitt miljø. Dette kan for eksempel være nærhet til motorvei, toglinje mm.

Systemet detekterer dersom noen prøver å klippe eller klatre over ditt gjerde eller ved forsøk på å bryte seg inn gjennom vegger eller tak. Hver sensor registreres i hovedenheten. Mot det overordnede alarm systemet er presisjonen c/c 3,0 meter på gjerder og c/c 15 meter på vegger og tak.

Vi har meget gode referanser på V-Alert både i den private og statlige sektoren.

Kontakt oss på 31 28 31 00 for mer informasjon.

Vi er bare en telefon unna. Ring oss og benytt vår hjelp allerede i dag!